Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Owoce z mojej działki 2023”

0504.2023

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 60/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Owoce z mojej działki 2023”.

Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych owoców, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki w ROD. Konkurs ma pokazać jakie plony są możliwe do osiągnięcia na działce w ROD, co może stanowić motywację do upraw sadowniczych i dobry wzór do naśladowania. Ponadto konkurs ma zaprezentować zaangażowanie i pracę działkowców.

 

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przekazanie do Krajowego Zarządu PZD:

  1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Owoce z mojej działki 2023”
  2. Dokumentację fotograficzną opisaną zgodnie z wykazem ujętym w formularzu, utrwaloną na nośniku cyfrowym oraz w formie kolorowego wydruku.
  3. Podpisane (czytelnie) „Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Owoce z mojej działki 2023”

 

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 30 września 2023 r. Zgłoszenia dokonać można drogą mailową, przesyłając skan dokumentów oraz pliki zdjęciowe na adres: owoce@pzd.pl lub tradycyjną pocztą.

Krajowy Zarząd PZD na podstawie protokołu i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie  w terminie do 31 października 2023 r.

 

Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że nagrodami w konkursie będą:

 I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

 II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

 III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

Wyróżnienie – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz puchary konkursowe. Użytkownicy działek zakwalifikowanych do konkursu otrzymują dyplomy, a także roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w trakcie Krajowych Dni Działkowca 2023, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz w mediach społecznościowych i na stronie internetowej PZD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

1. Uchwała Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców nr 60/2023 z dnia 4.04.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Owoce z mojej działki 2023”

2. Regulamin konkursu „Owoce z mojej działki 2023”

3. Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Owoce z mojej działki 2023” (PDF)

4. Formularz zgłoszenia do Krajowego Konkursu „Owoce z mojej działki 2023” (WORD)

5. Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Owoce z mojej działki 2023" (PDF)

6. Oświadczenie uczestnika Konkursu Krajowego „Owoce z mojej działki 2023" (WORD)

7. Zawiadomienie osoby, od której pozyskano jej dane osobowe

Galeria