List posłanki Krystyny Sibińskiej w sprawie interpelacji i odpowiedź Prezesa PZD

1504.2016

Posłanka Krystyna Sibińska skierowała list do Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego w sprawie swojej interpelacji. Niniejszy list oraz odpowiedź na niego Prezesa PZD zamieszczamy w załączeniu.

LIST POSŁANKI KRYSTYNY SIBIŃSKIEJ ODPOWIEDŹ PREZESA PZD EUGENIUSZA KONDRACKIEGO Źródło