Rostrzygnięcie okręgowych konkursów ogrodowych 2015

1208.2015

Okręgowa Komisja Konkursowa OZ PZD w Gdańsku w dniu 3 sierpnia 2015 r. dokonała podsumowania wyników konkursów:

"ROD Roku 2015"

"Wzorowa Działka Roku 2015"

IMG_2340

Po dokonaniu przeglądu ogrodów i działek zgłoszonych do konkursu, Komisja wyłoniła zwycięzców, laureatów i wyróżnionych. Komisja dokładnie przeanalizowała klasyfikację działek i ogrodów. Oceniając indywidualne działki brano pod uwagę zgodność zagospodarowania z Regulaminem ROD, różnorodność nasadzeń, ciekawe i pomysłowe rozwiązania ogrodnicze oraz ekologię. W kategorii ogrodów oceniano ich regulaminowe zagospodarowanie, infrastrukturę, działalność statutową i oświatową, współpracę z lokalnym samorządem oraz promocję ROD.

IMG_2397

Konkursy są ważną częścią działalności Polskiego Związku Działkowców. Uczestnictwo w konkursach podnosi prestiż ogrodu, mobilizuje do podnoszenia jego estetyki, i poprawiania jego wizerunku wśród społeczności lokalnej. Dla działkowców zgłoszenie do konkursu to bodziec do działania by działka stała się jeszcze piękniejsza poprzez modernizowanie działki, wprowadzanie nowych i jeszcze ciekawszych rozwiązań.

IMG_2421

Komisja Konkursowa OZ stwierdziła, iż należy jeszcze bardziej propagować uczestnictwo w konkursach i mobilizować Zarządy ROD do liczniejszego zgłaszania ogrodów i działek do konkursów okręgowych. Działki zgłoszone w tym roku do konkursu prezentowały wysoki poziom i różnorodność zagospodarowywania.

IMG_2407

IMG_2401

Wszystkim uczestnikom Konkursów serdecznie gratulujemy i życzymy samych przyjemności płynących z uprawiania działki.

IMG_2492

Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursów i wręczenie nagród odbędzie się w ramach Okręgowego Dnia Działkowca, który w tym roku odbędzie się 5 września 2015 r. w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. Sucharskiego w Wejherowie.