Spotkanie działkowców z Kwidzyna z Policją

2704.2017

W dniu 25 kwietnia br. w Kwidzynie z inicjatywy Kolegium kwidzyńskich ROD odbyło się spotkanie członków zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz chętnych działkowców z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji.

Tematem spotkania było omówienie występujących zagrożeń przestępstw na terenie kwidzyńskich rodzinnych ogrodów działkowych typu kradzieże i wandalizm oraz ich sposoby zapobiegania. Policjanci dzielnicowi ostrzegali też przed nowymi metodami oszustw typu na wnuczka, czy policjanta. Udzielili wielu porad działkowcom, które na pewno się przydadzą w zachowaniu, podczas zauważenia niepokojących zdarzeń związanych z przestępstwem. Zapoznali również z korzystaniem z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która działa od kilku lat na internetowej stronie policji i przynosi efekty w walce z przestępczością.

Policjanci dzielnicowi zobowiązali się do częstszej kontroli terenów wokół i wewnątrz ogrodów. W tym celu poszczególne zarządy zobowiązały się przekazać klucze od furtek wejściowych.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a odpowiednie wnioski na pewno zostaną wykorzystane przez obydwie strony.

Przewodniczący Kolegium

Jarosław Parus