Wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym!

1405.2012

28 czerwca 2012 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego, który domaga się zbadania zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r. Informacja opublikowana została na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Na tę rozprawę milion polskich działkowców czekało ponad dwa lata. 22 lutego 2010r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego podważył wybrane zapisy Ustawy o ROD, a 6 września 2010 podważył całą ustawę. Działkowcy w pełni wykorzystali jednak ostatnie dwadzieścia cztery miesiące i zrobili wszystko, by potwierdzić, że Ustawa o ROD jest dobra i powinna zostać zachowana w niezmienionym kształcie. Potwierdzili to na dwóch, nadzwyczajnie zwołanych Kongresach PZD,  składając 620 tys. podpisów  w obronie Ustawy, a na przestrzeni ostatnich czterech miesięcy w masowych listach wysyłanych do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, premiera Donalda Tuska, ministra transportu i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka oraz parlamentarzystów.

Źródło: strona internetowa KR PZD