Szkolenie Zarządów ROD przez pracowników AM i RR Pomorskiego Oddziału z Gdyni 09.07.2022

0907.2022

W dniu 07.07.2022 roku w Okręgu Pomorskim PZD na Sali Szkoleniowej odbyło się spotkanie pracowników Pomorskiego Oddziału ARiMR w Gdyni z Zarządami ROD poświęcone pozyskiwaniu grantów przez ROD w programie pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” w ramach konkursu ogłoszonego przez ARiMR.

Z ramienia ARiMR w spotkani uczestniczyli: Pani Sylwia Skupeń - Zastępca Dyrektora Pomorskiego Oddziału Regionalnego, Pani Malwina Szewczyk – Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego, Pan Jan Kołodziejski – Zastępca Kierownika BWI.

Okręg Pomorski PZD w Gdańsku reprezentował członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku Dyrektor biura Okręgu Andrzej Łockiewicz, który w imieniu Prezesa Okręgu przywitał uczestników spotkania. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 28 Zarządów ROD Okręgu Pomorskiego PZD.

            Andrzej Łockiewicz przypomniał, przybyłym na spotkanie, obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne wprowadzone Uchwałami Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD.

Następnie poprosił przedstawicieli ARiMR o zabranie głosu.

Przedstawiciele ARiMR w sposób fachowy i szczegółowy omówili: - procedurę konkursową - sposób wypełniana wniosków.

Przedstawiając prezentację dotyczącą przygotowywania wniosków o grant, pokreśli, że terminy jakie są związane ze składaniem i realizacja grantów muszą być przestrzegane. Odpowiedzieli na pytania i wątpliwości jakie nurtują działkowców związane z wypełnianie wniosków związanych z pozyskiwaniem grantów.

Spotkanie zakończył Dyrektor biura, który podziękował przedstawicielom Agencji za poświęcony czas i udział w spotkaniu. Następne spotkanie planowane jest w pierwszej dekadzie sierpnia 2022r.

Dyrektor biura

mgr inż. Andrzej Łockiewicz

 

Galeria