Spotkanie przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD i ROD z władzami miasta Gdańska

1011.2023

W poniedziałek, 6.11.2023 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD i ROD z władzami Miasta Gdańska reprezentowanymi przez Zastępcę Prezydenta Miasta Pana Piotra Kryszewskiego oraz dyrektorów i kierowników wydziału UM Gdańsk.

Tematem rozmów była perspektywa rozwoju miasta "Gdańsk 2030". W trakcie dyskusji padła publicznie bardzo ważna dla działkowców deklaracja ze strony Zastępcy Prezydenta Pana Kryszewskiego, że władze miejskie nie chcą likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Jedyne likwidacje jakie mogą mieć miejsce, będą uwarunkowane wykorzystaniem terenu pod cele publiczne (np. drogi, szkoły itp.). Powyższa deklaracja jest szczególnie ważna w świetle opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmian stref zagospodarowania przestrzennego miast. Projekt ten przewiduje możliwość istnienia ROD tylko w 2 na 13 stref.

Tereny likwidowanych Rodzinnych Ogrodów Działkowych będą odtwarzane na terenie Wyspy Sobieszewskiej.

Przedstawiciele PZD wskazywali na ważną biologicznie i społecznie rolę ogrodów oraz konieczności pozostawienia RODów w dotychczasowych lokalizacjach.

Ogrody czeka transformacja związana z otwarciem na lokalne społeczności poprzez możliwość udostępnienia infrastruktury, np. dla Rad Dzielnic, placówek edukacyjnych i grup senioralnych.

Konieczna jest wzmożona walka Zarządów ROD ze spalaniem odpadów, niewłaściwą gospodarką nieczystościami ciekłymi (szamba) oraz zdecydowana i stanowcza walka z przypadkami łamania zapisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych związanych z zamieszkiwaniem na terenie działek.

Władze miasta widzą dalszą konieczność oraz celowość wspólnych rozmów z przedstawicielami działkowców i planują już następne spotkania.

Wojciech Sowa

Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria