Ogrody w Tczewie podpisują porozumienie

0911.2015

9 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Tczew a tczewskimi ogrodami działkowymi reprezentowanymi przez Kolegium Prezesów ROD PZD w Tczewie. Porozumienie ze strony miasta podpisał Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, ze strony PZD: Klaus Kosowski, prezes Kolegium Prezesów ROD oraz Mieczysław Żuchliński, sekretarz Kolegium Prezesów ROD. Strony porozumienia nie ukrywały, że jest to kontynuacja działań związanych z podpisaniem podobnego porozumienia na szczeblu województwa pomorskiego pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Okręgowymi Zarządami PZD w Gdańsku i Słupsku.

Warto podkreślić, że współpraca pomiędzy Miastem Tczew a jedenastoma ogrodami działkowymi na jego terenie od wielu lat układa się bardzo pozytywnie. Miasto Tczew od lat pomaga ogrodom w realizacji ich działań statutowych, zdając sobie sprawę jak ogromną rolę odgrywają ogrody jako tereny zielone, jednocześnie zapewniając warunki do rekreacji i wypoczynku dla wspólnoty lokalnej.

Współpraca ma się opierać na kilku zasadniczych filarach:

  1. 1. udziale Prezydenta w organizacji i przeprowadzaniu konkursów na najładniejszą działkę ogrodniczą;
  2. 2. udziale Prezydenta w organizacji uroczystości i imprez tematycznych ROD, takich jak np.: wystawy ogrodnicze, dożynki, festyny rodzinne ROD;
  3. 3. udziale ROD w zadaniach inicjowanych przez Prezydenta w zakresie tworzenia miejsc rekreacji i wypoczynku mieszkańców i udostępniania terenów ROD w tym celu;
  4. 4. udziale ROD w projektach edukacyjnych na rzecz środowiska miejskiego, promujących zrównoważony rozwój terenów miejskich;
  5. 5. udziale ROD w organizacji imprez miejskich, mających na celu m.in. promocję regionu, środowiska, działań ekologicznych i współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 

Podkreślenia wymaga także fakt, że podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Wójtem Gminy Lubiszewo a Rodzinnym Ogrodem Działkowym im. Sambora w Lubiszewie, który położony jest w powiecie tczewskim. O porozumieniu pisze także portal tczewski: www.wrotatczewa.pl.

AL