Stanowisko Kolegium Prezesów ROD powiatów puckiego i wejherowskiego

2403.2014

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD powiatów puckiego i wejherowskiego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wystąpienia Prezesa Związku Miast Polskich do Prezydenta RP o skierowanie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego

"My, członkowie stowarzyszenia ogrodowego - Polskiego Związku Działkowców, reprezentanci rodzinnych ogrodów działkowych Ziemi Wejherowskiej i Puckiej, odnosząc się do pisma Prezesa Związku Miast Polskich skierowanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego, dotyczącego rozważenia możliwości skierowania nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych do Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na wątpliwości co do zgodności jej zapisów z art. 21 Konstytucji RP, wyrażamy zdecydowanie negatywne stanowisko w niniejszej sprawie."

Zachęcamy do zapoznania się z całością stanowiska:  Stanowisko Kolegium Prezesów powiatów puckiego i wejherowskiego z 21.03.2014 r.