Stanowisko działkowców z ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie

2903.2016

Szanowny Pan

Dr. Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich

Warszawa

Szanowny Panie!

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Rodzinnego "Leśna Dolina" w Kwidzynie, chcą przedstawić Panu swoje stanowisko w sprawie ataku Rzecznika Praw Obywatelskich na naszą ustawę z 13 grudnia 2013roku o rodzinnych ogrodach działkowych, który jest nieuzasadnionym atakiem na nas samych, czyli działkowców.

Jesteśmy zdziwieni, że bierze Pan za dobrą monetę opinię ludzi, którzy sami łamią przepisy związkowe oraz Prawa Budowlanego, w konsekwencji czego, budują ponadnormatywne zabudowy na działkach, nie licząc się z konsekwencjami prawnymi. Wiemy wszyscy, że takie zabudowy nie budują ludzie biedni i nie robią tego tylko dla siebie czy swojej wygody, lecz myślą o swoim biznesie polegającym na wynajmowaniu oczywiście za odpłatnością takiego obiektu na wakacje letnikom, lub sami zamieszkują na działce w obiekcie, który nie jest obciążony żadnym podatkiem, i jak typowi cwaniacy wykorzystują naiwność pozostałych działkowców do pokrywania wszystkich kosztów związanych ze stałym pobytem takich lokatorów.

My działkowcy w wolnych chwilach z naszymi rodzinami znajdujemy wypoczynek i rekreację na naszych działkach, uprawiamy warzywa oraz owoce, które zasilają nasz już i tak bardzo skromny budżet domowy, a ponad to ogrody nasze są ogromnymi płucami dla naszych mieszkańców miast i zamieszkałych pobliskich terenów.

Szkoda, że Pan Rzecznik nie dostrzega tej rzeczywistości, jednocześnie pragniemy przypomnieć, że to dzięki obywatelskiej inicjatywie działkowców została uchwalona Ustawa o ROD w 2013 roku. Ta ustawa i na wniosek PZD zdefiniowanie pojęcia altany działkowej

pozwoliło ostatecznie przeciwdziałać łamaniu prawa związkowego i prawa powszechnie obowiązującego. Ochrona praw działkowców i ich interesów zagwarantowana jest w pełni w nowej ustawie o ROD oraz w silnej organizacji, jaką jest Polski Związek Działkowców, reprezentujący prawa i interesy pełnoprawnych Obywateli, jakimi są zrzeszeni wszyscy działkowcy.

Szanowny Panie!

Działkowcy dobrze wiedzą, że nasze Rodzinne Ogrody Działkowe, zwłaszcza w dużych miastach są od kilkudziesięciu lat solą w oku i łakomym kąskiem wielkiego świata biznesu, którzy wszelkimi metodami dążą do odebrania nam terenów, które sami zagospodarowaliśmy na składowiskach śmieci, ugorach i bagnach wkładając w nie wiele zdrowia i serca, nie mówiąc już o włożonym kapitale.

Nie rozumiemy również, poczynań polegających na obronie osób zamieszkujących działki przez władze miejskie czy gminne, nadające im adres meldunkowy, przez co umywają swoje ręce przed inwestowaniem w regionalne socjalne budownictwo dla bezdomnych.

Dochodzimy do wniosku, że następny RPO zamiast przeanalizować zamieszkiwanie na działkach pragnie rozbicia naszego Związku działkowców wszelkimi sposobami.

Czy takie postępowanie i traktowanie naszej społeczności jest drogą właściwą i słuszną?

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami Działkowcy oraz Zarząd ROD "Leśna Dolina" w Kwidzynie Prezes Zarządu Andrzej Jancz