Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie orzeczenia NSA

2706.2014

Krajowa Komisja Rewizyjna, na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2014 r. podjęła stanowisko wobec orzeczenie NSA w sprawie rozbiórki normatywnej altany ogrodowej.

„Sąd wydając swoje orzeczenie najwidoczniej nie dostrzegł, że w dzisiejszych czasach altany w ogrodach działkowych są wielofunkcyjnymi pomieszczeniami służącymi tak do wypoczynku jak i do składowania narzędzi ogrodniczych. Trudno byłoby zapewnić w nich należyte bezpieczeństwo, gdyby były one pawilonami o ażurowych ścianach”

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej:

Stanowisko ws. wyroku NSA