Apel Pana Bogusława Dąbrowskiego do Senatorów

2711.2013

Bogusław Dąbrowski Członek Polskiego Związku Działkowców w ROD im. Kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni                                                                                       Gdynia, dnia 26.11.2013 r.                                                                                           Szanowne Panie!                                                                                       Szanowni Panowie!                                                                                       Senatorowie RP                                                                                       Warszawa   Szanowny Panie i Panowie Senatorowie!

Zwracam się do Was, jako jeden z miliona członków Polskiego Związku Działkowców i jako jeden z wielu milionów suwerenów wybieralnej władzy publicznej o szybkie i pozytywne odniesienie się do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej w dniu 22 listopada 2013 roku.

Apeluję o usankcjonowanie zapisów tej ustawy, bowiem posłowie wszystkich partii posiedli wymaganą prawem wiedzę zanim podjęli praktycznie jednogłośną decyzję uchwalając tą ustawę.

Pragnę Paniom i Panom Senatorom uzmysłowić, że ta tak długo oczekiwana przez nas działkowców ustawa jest zwieńczeniem naszej ciężkiej walki o być albo nie być, parafrazując hamletowskie zawołanie.

Jestem przekonany, że w swej decyzji uwzględnicie zapewnienie Premiera Donalda Tuska skierowane do działkowców w imieniu strony rządowej i koalicji, że ustawa o ROD wejdzie w życie w terminie wymaganym przez Trybunał Konstytucyjny.

Wyrażam przekonanie, że Wasza decyzja będzie tak samo jednomyślna jak w Sejmie RP i w tej mierze mogę wraz z innymi działkowcami, członkami Polskiego Związku Działkowców liczyć na Pań i Panów Senatorów.

Jonasz Kofta w jednym ze swych utworów przypomniał wszystkim ludziom, jak istotne znaczenie ma kontakt człowieka z naturą. Zwrócił uwagę, że ogrody przynosząc wszystkim ukojenie są autentyczną ostoją człowieczeństwa, a czas przebywania w ogrodach staje się czasem darowanym samemu sobie będąc odpoczynkiem od codziennego, jakże często trudnego życia.

 

Pamiętajcie o ogrodach

Przecież stamtąd przyszliście

W żar epoki użyczą wam chłodu

Tylko drzewa, tylko liście

Pamiętajcie o ogrodach

Czy tak trudno być poetą

W żar epoki nie użyczy wam chłodu

Żaden schron, żaden beton

 

Niniejszy list drogą elektroniczną przesyłam także do wiadomości: - Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondrackiego, - Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego, - Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych Panów Bartłomieja Piecha i Tomasza Terleckiego.

 

  Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem   Bogusław Dąbrowski