Starogard Gdański - powołanie komisji do spraw stałej współpracy z ogrodami działkowymi

1502.2016

W dniu 9 lutego 2016 r. w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim odbyło się pierwsze spotkanie Kolegium Prezesów ROD w Starogardzie Gdańskim z komisją ds. stałych kontaktów z PZD powołaną przez Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Prezydent Miasta Pan Janusz Stankowiak oddelegował do komisji trzy osoby, które w Urzędzie Miasta zajmują się: organizacjami samorządowymi, gospodarką gruntami, geodezją i rolnictwem oraz sprawami techniczno inwestycyjnymi. Przewodniczącą Komisji jest Pani Sylwia Ossowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, Dzieci i Młodzieży.

Powyższa komisja jest organem doradczym Prezydenta Miasta Starogard Gdański.

Podczas spotkania omówiono zakres wspólnych działań mających wypracowanie mechanizmów stałej współpracy ze społeczeństwem w dziedzinie życia kulturalnego, ochrony środowiska, otwarcia się ogrodów dla społeczności lokalnej. Omówiono też zagadnienia nurtujące obie strony takie jak: wywóz śmieci, elektryfikacja ogrodów, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, doprowadzenie wody pitnej. Wspieranie przez gminę działań podjętych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w ramach dotacji celowych, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, środków unijnych,

Posiedzenia będą odbywały się w miarę potrzeb, co najmniej raz na pół roku.

Bogdan Grzela Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD w Starogardzie Gdańskim