2007.2012

APEL

PREZESA OKRĘGOWEGO ZARZĄDU i PRZEWODNICZĄCYCH OKRĘGOWYCH KOMISJI STATUTOWYCH

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

W GDAŃSKU

DO DZIAŁKOWCÓW i ORGANÓW STATUTOWYCH ROD

OKRĘGU GDAŃSKIEGO

Po ogłoszeniu w dniu 11 lipca 2012 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego sytuacja naszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych i każdego działkowca uległa zdecydowanej zmianie stwarzając możliwość występowania nieprawidłowości w codziennym życiu.

Przekaz płynący z mediów posiada różne zabarwienie tak uspokajające jak i przedstawiające realne zagrożenia. Z jednej strony uspokaja się, że nam działkowcom nie stanie się żadna krzywda, a z drugiej strony nie informuje się opinii publicznej, jakie kroki zostaną podjęte przez Parlament.

Prasa centralna i lokalne media podsycają atmosferę niepewności bazując na niezbyt prawdziwych faktach.

Taka sytuacja staje się bardzo niebezpieczna dla normalnego funkcjonowania naszych Ogrodów.

Apelujemy by spokojnie przyjąć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i poczekać na jego uzasadnienie.

Jednocześnie należy zwiększyć organizacyjną dyscyplinę w zakresie normalnego funkcjonowania ROD i wykonywania wszystkich zaplanowanych bieżących działań.  Należy także zwiększyć wymagalność w zakresie przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz naszych wewnątrzorganizacyjnych unormowań.

W przypadku prób podejmowania działań niezgodnych z przepisami statutowymi przez osoby postronne należy reagować w zdecydowany sposób, o czym informować Okręgowy Zarząd PZD w Gdańsku.

Apelujemy o rozwagę, spokój i wykonywanie uchwał podjętych przez kompetentne organy naszego Związku.

Wyrażamy przekonanie, że wszystkie zadania w dobrze pojętym interesie każdego z nas działkowców i naszych Ogrodów będą podejmowane z rozwagą.

  Z działkowym pozdrowieniem   Prezes OZ PZD                                                                           Czesław Smoczyński Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD                    Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD                   Józef Pisarski   Gdańsk, dnia 20 lipca 2012 roku