Komunikat KR PZD w sprawie odsetek obowiązujących w PZD

0704.2016

Komunikat Krajowej Rady z dnia 6 kwietnia 2016 r.

w sprawie odsetek obowiązujących w PZD

W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ustalanie wysokości odsetek ustawowych, Krajowa Rada pragnie zwrócić uwagę, że wprowadzono trzy różne stawki tych odsetek. Wszystko to za sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830). Informacja te jest szczególnie ważna dla zarządów ROD, które pobierają należne opłaty i dla działkowców, którym zdarza się z różnych powodów nie uiszczać ich terminowo.

Zmiana dotyczy m.in. sposobu obliczania wysokości odsetek ustawowych, w tym odsetek za opóźnienie. Do obrotu profesjonalnego została również wprowadzona nowa kategoria „odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych”, a na gruncie ordynacji podatkowej zmienią się zasady naliczania odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych.

Krajowa Rada pragnie pomóc działkowcom i zarządom ROD bezpiecznie przejść przez labirynt nowelizacji i odnaleźć właściwą kategorię w zmienionej, ale tylko z pozoru skomplikowanej rzeczywistości prawnej.

Przepisy wyróżniają następujące rodzaje odsetek ustawowych:

  • - 5% - odsetki od sumy pieniężnej,
  • - 7% - odsetki za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego,
  • - 9,5% - odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałą częścią komunikatu : Komunikat KR PZD w sprawie odsetek