Ogłoszenie Okręgu Gdańskiego PZD

0106.2016

Polski Związek Działkowców Okręg w Gdańsku poszukuje Kandydatów na stanowisko:

Inspektora ds. pozyskiwania środków unijnych i krajowych

Miejsce pracy: Gdańsk

Opis stanowiska – osoba zatrudniona jako inspektor będzie odpowiadać za:

 • - ocenę ogłoszonych konkursów w ramach projektów unijnych pod kątem ich przydatności dla ROD
 • - promowanie prowadzenia inwestycji w ROD dofinansowanych z funduszy europejskich i krajowych
 • - przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich i krajowych, w tym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • - analizę możliwości finansowania projektów, weryfikację terminów i rodzajów naborów wniosków,
 • - obsługę projektów w obszarze wymogów formalnych, przygotowywanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów
 • - prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem rzeczowym i finansowym projektów

Wymagania:

 • - wykształcenie wyższe, preferowane studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania środków unijnych
 • - minimum 2letnie doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów UE oraz środków krajowych – poparte referencjami lub prowadzonymi projektami,
 • - wiedza w zakresie programów unijnych w perspektywie 2014 – 2020,
 • - umiejętność korzystania z sprzętu biurowego,
 • - bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • - język angielski w stopniu komunikatywnym-branżowym,
 • - dobra organizacja pracy własnej

Oferta:

 • - stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • - stałe wynagrodzenie,
 • - przyjazna atmosfera pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w formie listu motywacyjnego i cv w formie elektronicznej na adres: gdansk@pzd.pl

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe z siedzibą w Warszawie Okręg w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk, do celów związanych z procesem rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania."