Okręg Pomorski PZD w Gdańsku potępia zamach na zdrowie i życie Pana Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska

1401.2019

Szanowny Panie Prezydencie,

Stanowczo potępiamy zamach na Pana zdrowie i życie, które jest najwyższym dobrem człowieka.

Jesteśmy myślami z Panem i Pana najbliższymi, życząc jak najszybszego powrotu do zdrowia.

z wyrazami solidarności i jedności

Józef Matwies

Prezes Okręgu Pomorskiego

Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku

Gdańsk, dnia 14 stycznia 2019 r.