Projekt ustawy o ROD

1210.2012

W dzisiejszym dniu pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, zawiadomił Marszałek Sejmu o utworzeniu tego Komitetu i złożył projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. Teraz Marszałek Sejmu zobowiązana jest wydać w ciągu 14 dni postanowienie w przedmiocie przyjęcia powyższego zawiadomienia. Jeżeli tak się stanie, wówczas Komitet będzie musiał publicznie ogłosić o nabyciu osobowości prawnej, adresie oraz miejscu udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. Dopiero po takim ogłoszeniu Komitet może rozpocząć rozpowszechnianie projektu, kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów obywateli popierających ten projekt. Aby projekt mógł być rozpatrzony w Sejmie, Komitet musi zebrać pod nim nie mniej niż 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez Marszałek Sejmu postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu. Dlatego też Komitet niezwłocznie poinformuje o fakcie otrzymania takiego postanowienia, aby jak najszybciej rozpocząć akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

Projekt ustawy o ROD

Uzasadnienie