Komunikat Prezydium Krajowej Rady PZD

0207.2014

wykrzyknikKomunikat Prezydium Krajowej Rady PZD w sprawie wykazu ROD objętych roszczeniami.

Dokonana ocena stanu roszczeń do gruntów ROD na dzień 30 kwietnia 2014 r.  wykazała, że 163 ROD o powierzchni 546,9119 ha i liczbie działek rodzinnych – 12 881 objętych jest roszczeniami, które są realizowane na drodze sądowej lub administracyjnej oraz 136 ROD o powierzchni 573,7782 ha i liczbie działek rodzinnych – 13 680 objętych jest roszczeniami bez wszczętego postępowania sądowego lub administracyjnego.

Więcej: pełna treść komunikatu