Informacja dotycząca realizacji planów inwestycji i remontów w ROD

2005.2016

Uchwałą nr 44/2011 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30 marca 2011 w sprawie sporządzania sprawozdań z planu i realizacji inwestycji i remontów w ROD, okręgowe zarządy PZD zobowiązane były do przekazywania do Krajowej Rady PZD sprawozdań w zakresie wykonania przez rodzinne ogrody działkowe przyjętych planów inwestycji i remontów. Powyższa uchwała została zmieniona 20 października 2015 r. uchwałą nr 263/2015 Prezydium KR PZD. Nowa uchwała nie wprowadziła zmian w zakresie sprawozdawczości. Dlatego też, jak co roku, okręgi były zobowiązane do przesłana do dnia 30 kwietnia 2016 r. sprawozdań za 2015 rok.  

Większość okręgowych zarządów PZD przekazało powyższe sprawozdania w wyznaczonym terminie. Jedynie 9 okręgowych zarządów PZD przesłało swoje informacje w terminie późniejszym, jednak opóźnienie to wynosiło nie więcej niż do 5 dni. Natomiast OZ Mazowiecki PZD w Warszawie nie przesłał w ogóle sprawozdania, dlatego też wszelkie dane przedstawione w niniejszym opracowaniu nie uwzględniają okręgu Mazowieckiego.

Zgodnie z § 1 ust. 3 uchwały nr 263/2015, w przypadku włączenia do planu nowych inwestycji lub remontów, okręgi zostały zobowiązane do przesyłania zaktualizowanych danych. Powyższe aktualizacje przesłały następujące okręgowe zarządy PZD: w Legnicy, w Lublinie, Łódzki, Mazowiecki, Podlaski, w Poznaniu i w Zielonej Górze.

Po zaktualizowaniu planów inwestycji i remontów przez część okręgowych zarządów PZD należy stwierdzić, iż planami inwestycji i remontów zostało objętych 1 053 ogrody. Łącznie zaplanowano 1 495  zadań inwestycyjno – remontowych.

Z powyższych zaplanowanych zadań rodzinne ogrody działkowe wykonały 1 321 zadań inwestycyjno - remontowych w 1 020 rodzinnych ogrodach działkowych. Łącznie rodzinne ogrody działkowe zrealizowały zadania w 21,7 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski o łącznej wartości 21 632 382 zł.

Kliknij, aby pobrać pełną treść informacji o realizacji planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD za 2015 rok

Kliknij, aby pobrać tabelę dotyczącą realizacji planów inwestycji i remontów w ROD za rok 2015