Pierwsze czytanie projektu obywatelskiego w sprawie altan

1912.2014

W Sejmie RP w dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Obradom Sejmu z galerii przysłuchiwała się dość liczna grupa działkowców z Warszawy i Łodzi na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Uzasadnienie do projektu przedstawił z trybuny sejmowej mec. Bartłomiej Piech przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. W swoim wystąpieniu podkreślił, że to już druga w krótkim czasie inicjatywa środowiska działkowców, którą tym razem poparło ponad 700 000 osób. B. Piech uzasadnił konieczność zmiany prawa dotyczącego altan, ponieważ wyrok NSA w pojedynczej sprawie może zagrozić wszystkim altanom na działkach w Polsce, a więc może wywołać konieczność rozbiórki 900 000 altan zbudowanych przez działkowców w dobrej wierze na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Definicja altany, którą posłużył się NSA, nie ma zastosowania do altany działkowej i tak jest także w innych krajach Europy, np. w Niemczech. Nigdy nie była to konstrukcja ażurowa, a zawsze był to niewielki domek, o czym świadczą inne przepisy wydawane przez organy państwa już w latach 70-tych ubiegłego wieku. Bartłomiej Piech zaapelował do posłów o zgodne poparcie projektu obywatelskiego i szybkie uchwalenie ustawy.

Sejm na wniosek Marszałka Sejmu skierował projekt obywatelski do Komisji Infrastruktury.

Więcej informacji pod adresem www.pzd.pl