Pruszcz Gdański - plany ogólne

1706.2024

Link do treści obwieszczenia i wzorów wniosków poniżej.

 

https://bip.pruszcz-gdanski.pl/obwieszczenie/12735/obwieszczenie-ogloszenie-burmistrza-pruszcza-gdanskiego-o-podjeciu-uchwaly-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-planu-ogolnego-miasta-pruszcz-gdanski