Otwarty Program Klimatyczny PZD w praktyce

1806.2020

W wielu Rodzinnych Ogrodach Działkowych zauważa się, że wielu działkowców rozumie potrzebę nowoczesnej uprawy działki zgodnej z ekologią i ochroną środowiska z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków i sposobów chroniących naturalne środowisko.

  

Na działkach wykorzystuje się różne sposoby ściółkowania gleby pod roślinami, np. korą, słomą lub zrębkami z rozdrabniarki do gałęzi, którą w obecnych czasach można kupić za niewielkie pieniądze.

Gromadzenie wody deszczowej i jej wykorzystanie na działce obecnie staje się dość popularne, ponieważ wielu działkowców przekonało się, że tylko taka woda jest zdrowa dla roślin, która nie wywołuje chorób grzybowych, co wiąże się z mniejszym używaniem środków chemicznych na działce.

  

Odpowiednie rozmieszczenie roślin na rabatach również ma wpływ na ich ekologiczną uprawę. Wykorzystywanie naturalnych nawozów w postaci obornika, również tego granulowanego, czy gnojówki zrobionej z pokrzyw podnosi wydajność plonów, a my możemy się wtedy chwalić, że pochodzą z ekologicznej uprawy działkowej.

Przykłady powyższych zastosowań, co widać na załączonych zdjęciach można zauważyć na działce nr 1 uprawianej przez działkowców Wiesławę i Edwarda Cybulskich i działce nr 2 uprawianej przez Barbarę i Leszka Burzyńskich w ROD im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie.

 

Jarosław Parus

Prezes Zarządu ROD

im. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie

Galeria