Uwaga!!! Zarządy okręgów PZD i ROD! Działkowcy!

0702.2019

Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Środowiska w sprawie Projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP). Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i przedstawienie uwag. Temat jest bardzo ważny dla naszego kraju, również dla społeczności działkowej. Proszę również te uwagi przekazać do Krajowego Zarządu na adres mailowy.

Pismo w sprawie Projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP)

Dołączamy również dokument stanowiący Projekt Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP) oraz formularz do zgłaszania uwag.

Galeria

Do pobrania