Obrady Podkomisji - poniedziałek 22 lipca

2207.2013

Podkomisja nadzwyczajna wznawia dzisiaj pracę na poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Obrady rozpoczną się o godzinie 16:00. Transmisje z prac podkomisji można śledzić za pośrednictwem Telewizji Sejmowej : iTV Sejm