Interpelacja poselska Tomasza Olichwera w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy - 11.12.2020

1112.2020

Interpelacja nr 16020

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy i wprowadzenia do niej zapisów dotyczących zabezpieczenia praw i majątku działkowców

Zgłaszający: Tomasz Olichwer

Data wpływu: 03-12-2020

Szanowny Panie Premierze!

Trwają prace nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Jak wiadomo, nasz kraj znajduje się na przedostatnim miejscu w Europie pod względem zasobów wodnych - na jednego mieszkańca przypada około 1600 m3, a w trakcie suszy poniżej 1000 m3 na osobę. Średnia wartość tego wskaźnika w Europie jest prawie 3 razy wyższa. W związku z tym prace nad wprowadzeniem tej ustawy zdecydowanie cieszą . Jednak brakuje w tym projekcie uwag, które w ostatnim czasie podnosi Krajowa Rada PZD oraz sami działkowcy.

Właśnie w tej kwestii zwrócili się do mnie przedstawiciele zarządu ROD Zacisze w Zabrzu:

"Zarząd ROD Zacisze po zapoznaniu się ze stanowiskiem Krajowej Rady PZD zgadza się w pełni na wprowadzenie zmian do ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Ideę wprowadzenia ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy trzeba uznać słuszną i niezwykle potrzebną w sytuacji zmian klimatycznych. jednocześnie Zarząd Rod Zacisze zwraca uwagę na niedociągnięcia w zakresie zabezpieczenia praw i majątku działkowców i co za tym idzie Polskiego Związku Działkowców. Pominięcie prawa, do użytkowania którym przysługuje odszkodowanie za naniesienia i nasadzenia na gruntach ROD, stanowi naruszenie art. 11 i art. 30 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Niesłusznym jest pominięciem przez ustawodawcę zapewnienia prawa do gruntów zamiennych na odtworzenie ROD w przypadku jego likwidacji wskutek decyzji wydanych na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Na naszych oczach zmiany klimatyczne spowodowały sytuację, w której woda staje się priorytetem. Nie należy zapominać o roli jaką, już do tej pory odegrały ogrody działkowe, właściwie gospodarując wodą. ten program jest wdrażany, na co dzień. Dbanie i uprawy ogródków działkowych pozwala w części na zachowanie wilgoci w glebie. To właśnie działkowcy, przez szereg lat stosowali zasadę gromadzenia i oszczędzania wody.

Wieloletnie uprawianie działek oraz olbrzymie doświadczenie pozwalają nam na zajęcie stanowiska w temacie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Pragniemy podkreślić, że stanowisko Zarządu ROD Zacisze i działkowców naszego ogrodu, w tej dziedzinie jest jednoznaczne. Ustawa o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy będzie wtedy miała sens, gdy będzie uwzględniała stanowisko Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców. Zapisy w ustawie stwarzają realne zagrożenie dla przyszłości ogródków działkowych".

Panie Premierze, w nawiązaniu do treści pisma chciałbym zapytać: Czy postulaty działkowców przekonały już rząd i znajdą się w przygotowywanym właśnie projekcie ustawy? A jeśli nie, to apeluję, aby tak się stało!

Rodzinne ogrody działkowe to w wielu przypadkach jedyne "zielone płuca" w naszych miastach - szczególnie w aglomeracji śląskiej. Dlatego wielopokoleniowa praca działkowców nie powinna pójść na marne. Bardzo proszę o podejście do postulatów do ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przedstawianych przez miłośników ogrodów działkowych ze zrozumieniem.


Z poważaniem
Tomasz Olichwer
Poseł na Sejm RP

 

Galeria