Posiedzenie Krajowej Rady PZD

2402.2014

W dniach 20 i 21 lutego odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.  Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było m.in. podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych w celu wdrażania  nowej ustawy o ROD oraz wyznaczeniu dalszych kierunków działań.

Krajowa Rada PZD zajęła też stanowiska odnośnie aktualnej sytuacji ogrodów działkowych, do zapoznania z którymi serdecznie zachęcamy:

Stanowisko Krajowej Rady PZD z 21.02.2014 r. w sprawie relacji medialnych dotyczących wejścia w życie nowej ustawy o ROD.

Stanowisko Krajowej Rady PZD z 21.02.2014 r. w sprawie zagrożeń powstałych po wejściu w życie nowej ustawy o ROD.