Z żalem zawiadamiamy...

0407.2016

Odszedł na wieczny odpoczynek Śp. Klaus Kosowski

Członek Prezydium Okręgowego Zarządu Pomorskiego Okręgu PZD w Gdańsku

Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Tczewie

Prezes Zarządu ROD im. Wincentego Witosa w Tczewie

Jego sumienność i wiedza była dla wszystkich wzorem do naśladowania, a ci którzy mieli szczęście z Nim współpracować na zawsze będą go darzyć szacunkiem.

Wiadomość o Jego nagłej śmierci wstrząsnęła nami dogłębnie i trudno pogodzić się z tak wielką stratą.

Odszedł człowiek mądry, szlachetny o niezwykłej prawości i dobroci.

Rodzinie wyrazy szczerego współczucia i żalu z powodu tej wielkiej straty składają:

Członkowie Okręgowego Zarządu Pomorskiego Okręgu PZD w Gdańsk

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”