Szkolenie działkowców w Kwidzynie w dniu 25 listopada 2023 r.

0711.2023

Okręgowy Zarzad Pomorski zaprasza na szkolenie kandydató na działkowca, nowych działkowców i działkowców do ROD im. gen. Władysłąwa Sikorskiego w Kwidzynie przyz ulicy Hallera 58, sala Domu Działkowca. Początek szkolenia o godzine 10.00. 

BK.

Galeria