Dotacje dla ROD

2604.2017

Jednym z wymiernych działań na rzecz ROD i działkowców jest pomoc finansowa PZD w formie dotacji przy realizacji inwestycji i remontów w ROD.

Realizacja inwestycji i remontów to jedno z priorytetowych zadań dla Związku. Oczywiście największy ciężar w tej materii mają do poniesienia zarządy ROD, które muszą przygotować zadanie do realizacji ale i ustalić jego finansowanie. Bez zabezpieczenia finansowego zarząd ROD nie może przystępować do realizacji zadania. Każdy ogród realizując zadanie inwestycyjno - remontowe może ubiegać się o dotację ze środków będących w dyspozycji okręgu lub Krajowej Rady PZD. Oczywiście pomoc jest zależna od środków jaki na ten cel mają zgromadzone te jednostki na Funduszu Rozwoju ROD. Aktualnie obowiązuje nowe unormowanie, które stanowi, że dla realizacji zadań inwestycyjno-remontowych, do których przystąpią zarządy ROD na podstawie zapadłych w tych sprawach uchwał podjętych na walnych zebraniach w 2017 r , obowiązuje także uchwala walnego zebrania ROD w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD. Polski Związek Działkowców w 2016 roku wsparł dotacjami 611 ROD o łącznej wartości ponad 4,8 miliona złotych. Natomiast w I kwartale wsparcie finansowe otrzymały już 53 ROD na blisko 400 tys. złotych. Oczywiście w kolejnych miesiącach też będą rozpatrywane kolejne wnioski, gdyż jest to czas sprzyjający realizowaniu podjętych zadań inwestycyjnych.

MK

Źródło