Planowane posiedzenie Komisji Infrastruktury Sejmu RP

1301.2015

Na dzień 15 stycznia 2015 r. wyznaczono posiedzenie Komisji Infrastruktury, która będzie rozpatrywać obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.