List Prezydium OZ PZD Gdańsk do Prezydenta RP

2810.2014

"Szanowny Panie Prezydencie!

Zwracamy się do Pana Prezydenta, Pierwszego Obywatela w Państwie o użycie swego niekwestionowanego autorytetu celem doprowadzenia do zaprzestania walki przez Rzecznika Praw Obywatelskich z nami działkowcami, pełnoprawnymi członkami społeczeństwa" - czytamy w liście Prezydium OZ PZD.

Pełna treść dokumentu dostępna poniżej:

List Prezydium OZ PZD Gdańsk do Prezydenta RP z dnia 28 października 2014 r.