Kolegium Prezesów ROD Starogard Gdańskim

2205.2018

W dniu 07 maja prezesi starogardzkich ogrodów po raz kolejny w tym roku spotkali się z Prezydentem Miasta Januszem Stankowiakiem oraz z osobami odpowiedzialnymi z ramienia UM za współpracę z działkowcami tj. panią Sylwią Ossowską i panem Cichockim.

Posiedzenie kolegium odbyło się w sali posiedzeń UM. Prezydent Miasta odpowiedział prezesom na poruszone na poprzednim spotkaniu problemy nurtujące prezesów. Odpowiedzi Prezydenta były konsultowane z odpowiednimi służbami miasta, były rzeczowe i satysfakcjonujące. Dotyczyły miedzy innymi: doprowadzenia wody pitnej do ROD,, Neptun’’ i ,, Centra Elektron’’ . Podłączenia ROD ,, Centra Elektron’’ do sieci kanalizacyjnej. Naprawy  dróg dojazdowych do ROD, utwardzenia drogi przy ROD ,, POMOWIEC’’. Wykorzystania za symboliczną opłatą rębaka do gałęzi  zakupionego przez firmę ,, STARKOM’’, której założycielem jest UM. Ponadto poruszono sprawy związane z czystością powietrza w mieście, koszenia traw w obrębie ogródków, wywozem śmieci.

Omówiono też problemy związane z prawem wodnym w kwestii dot. działkowców. Prezydent Miasta zobowiązał się do uczestnictwa w otwartych posiedzeniach zarządów ROD. Spotkania te mają na celu rozwiązywanie problemów działkowców a zarazem mieszkańców naszego miasta. Potwierdził deklarację złożoną w Pomorskom Zarządzie PZD o zorganizowaniu w Starogardzie Gd. ,,Światowych Dni Działkowca’’. Nakreślono zadania na najbliższe miesiące, między innymi – współudział w zorganizowaniu konkursu dla społeczeństwa miasta ,, Najładniejszy balkon i ogródek przydomowy 2018r’’

Obecnie kolegium zaangażowane jest w wykonanie operatów wodnych dla 6 starogardzkich ogrodów i dla 1 z terenu Skarszew.

 

Bogdan Grzela

Galeria