Spotkanie wigilijno-opłatkowe w Tczewie

1512.2018

W dniu 12.12.2018 r. w restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się spotkanie wigilijno-opłatkowe Kolegium Prezesów ROD w Tczewie i Lubiszewie wraz z zaproszonymi gośćmi:

● Prezydentem Miasta Mirosławem Pobłockim,

● Naczelnikami Wydziałów Miasta Tczewa,

● samorządem miasta Tczewa z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zenonem Drewa,

● delegacją PZD Okręgu Pomorskiego z Prezesem Józefem Matwiesem, Panią Elżbietą Senecką Pierwszym Zastępcą Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD, członkiem Okręgowego Zarządu Franciszkiem Potulskim i Panią Marianną Hukała-Niemczuk,

● radnym sejmiku wojewódzkiego Zenonem Odya,

● duchowieństwem miasta Tczewa,

● przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Tczewie,

● przedstawicielami gminy Tczew

● oraz prezesami spółek miejskich.

W imieniu społeczności działkowej podziękowanie za przybycie na spotkanie zaproszonym gościom i Prezesom ROD złożył Prezes ROD Nad Wisłą Stanisław Dominiak. Modlitwie przewodniczył proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. ks. Adam Gadomski. Po podzieleniu się opłatkiem zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej kolacji, która odbyła się w serdecznej i rodzinnej atmosferze.

Prezes ROD im. W.Witosa

Mieczysław Potrykus

Galeria