Stanowisko Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

1211.2014

"Społecznie wykonujący swoje statutowe obowiązki członkowie statutowych organów Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku posiadając upoważnienie do reprezentowania ponad 50 000 członków Związku użytkujących działki w 245 Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Gdańskiego, kolejny raz zabierają głos w sprawie wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie kwestionowania konstytucyjności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku.

Z poglądami zaprezentowanymi przez Panią Irenę Lipowicz nie możemy się w żaden sposób zgodzić, bowiem Jej wywody zawarte w piśmie z października 2014 roku skierowanym m.in. do naszego Okręgu są po prostu błędne i odstające od realiów, w jakich funkcjonują nasze ogrody w zgodzie z zapisami nowej ustawy."

Pełna treść stanowiska dostępna poniżej:

Stanowisko OZ PZD w Gdańsku z dnia 12 11 2014r w obronie Ustawy o ROD