ALBUMY projektów budynków dla zarządów ROD

1502.2019

Ze względu na to, że nie wszystkie ogrody mają siedziby dla zarządów ROD, Krajowy Zarząd PZD, po przeanalizowaniu powyższego problemu opracował albumy z projektami budynków dla zarządów ROD. Przedstawiono w nich pięknie zaprezentowane projekty 12 budynków, które są dostosowane do celów działalności statutowej, odbywania posiedzeń, przyjmowania działkowców, jak i przechowywania dokumentów. Albumy informują o sposobie otrzymania projektu wybranego budynku, zawierają również opis procedury, którą należy zachować przy jego realizacji. Zwracamy się do Zarządów ogrodów, które są zainteresowane budową, aby zapoznały się z przedstawionymi projektami i przygotowały wnioski w sprawie zadania inwestycyjnego w zakresie budowy domów dla zarządów ROD i działkowców na walne zebrania, które będą odbywać się w roku 2019. Albumy można otrzymać w Okręgowym Zarządzie Pomorskim PZD w Gdańsku. Zachęcamy zarządy ROD zainteresowane budową tego typu budynków do skorzystania z Albumów zawierających nowoczesne, funkcjonalne i bardzo ładne projekty.

Urszula Kasperkiewicz

Inspektor ds. inwestycji

Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria