Nominacja w plebiscycie Osobowość Roku 2016 dla prezesa Piotra Gadzikowskiego

2601.2017

Redakcja Gazety Pomorskiej , dziennika wydawanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nominowała do tytułu Osobowości Roku 2016 w kategorii „Samorząd i społeczność lokalna” Prezesa Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskie PZD i członka Prezydium Krajowej Rady PZD Piotra Gadzikowskiego.

Kapituła doceniła ogromny wkład Prezesa Gadzikowskiego w życie lokalnej społeczności, a w szczególności za wielki wkład w krzewienie idei ogrodnictwa działkowego, podejmowanie działań w obronie ogrodów działkowych oraz praw działkowców do użytkowanych działek.

Jak mówi Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego w ciągu minionego roku praca działaczy okręgowych struktur na rzecz ogrodów i działkowców była naprawdę intensywna i przyniosła realne efekty, które cieszą lokalne środowisko działkowców.  – Pod postacią tej nominacji dla mnie została doceniona praca całego Związku, nie tylko okręgu, ale także jednostki centralnej w tym Prezydium KR PZD, jak i całej Krajowej Rady, których jestem członkiem. Bez wspólnie wyznaczonych celów działania, wsparcia organizacyjnego i prawnego, inspiracji i motywacji do działania, wiele z przeprowadzonych w minionym roku przedsięwzięć nigdy by nie zaistniało - mówi.

Prezes Gadzikowski jest bezpośrednio zaangażowany we wszystkie działania, które podejmowane są w okręgu toruńsko-włocławskim. – Wydaliśmy rekordowo dużo, bo blisko pół miliona na inwestycje w ogrodach - mówi. Ogrody dzięki tym działaniom stają się bardziej nowoczesne, wyposażone w infrastrukturę i mogą służyć całej społeczności lokalnej. Coraz lepsza jest także współpraca okręgu z samorządami lokalnymi. Osobiste zaangażowanie i determinacja prezesa Gadzikowskiego doprowadziły m.in. do zawarcia porozumienia z władzami Włocławka i Grudziądza ws. powołania dwustronnych komisji ds. rozwiązywania problemów związanych z gruntami ROD. Chodzi o sprawy roszczeniowe, a także regulację stanu prawnego gruntów ROD czy planowane przez władze likwidacje, które są wynikiem rozwoju miast.  Ponadto z budżetu partycypacyjnego udało się zdobyć aż 200 tys. zł na budowę wodociągu w jednym z toruńskim ROD.  Prezes Gadzikowski prowadzi także rozmowy z WFOŚ ws. możliwości dofinansowania szkoleń i nagród w ogrodowych konkursach dla działkowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Prezes Gadzikowski to człowiek niezwykle otwarty na współpracę i ludzi, co zaowocowało pozyskaniem darowizny od jednej z firm w wysokości ponad 40 tys. na cele statutowe PZD, a także sfinansowaną przez prywatnego darczyńcę inwestycją wybudowania parkingu wraz z nasadzeniami przy siedzibie okręgowego zarządu PZD.

- Ta nominacja to dla mnie ogromne zaskoczenie i zaszczyt, a także dowód na to, że działalność okręgu, na czele którego stoję, jest dobrze oceniana przez naszych działkowców i powinna być dalej kontynuowana – mówi Piotr Gadzikowski.

Głosowanie odbywa się poprzez wysyłanie smsów na numer 72355 o treści ORS.131. Koszt SMSa: 2,46 zł Wyniki plebiscytu można śledzić za pośrednictwem strony internetowej Gazety Pomorskiej pod adresem: www.pomorska.pl/osobowosc. Znajdują się tam aktualne wyniki głosowania i wszelkie informacje o plebiscycie.

 AH

Źródło