Kolejne narady z zarządami ROD

1312.2016

Dzisiaj odbyły się kolejne spotkania z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W odróżnieniu od dnia wczorajszego - dzisiejsze spotkania odbyły się w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele zarządów ROD z terenu Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, Sopotu, Wejherowa, Rumi, Redy, oraz z pozostałych terenów okręgu.

Podobnie jak poprzedniego dnia, poruszono najważniejsze sprawy Związku, aktualną sytuację PZD naświetlił Prezes Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Następnie głos zabierali poszczególni pracownicy biura okręgu. Omówiono szczegółowo prowadzenie zadania inwestycyjno-remontowego, sprawy terenowo-prawne, przypomniano o tym jak teraz kształtuje się sytuacja działkowców, oraz omówiono sprawy ogrodnicze.