Spotkanie gdyńskiego kolegium prezesów z przedstawicielem Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie selektywnej zbiórki odpadów w gdyńskich rodzinnych ogrodach działkowych

2001.2020

W piątek 17 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie gdyńskiego kolegium prezesów.

Spotkanie było poświęcone zasadom wywozu odpadów z terenów gdyńskich ogrodów działkowych.

W spotkaniu uczestniczył Pan Andrzej Kieszek - przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdyni. Zapoznał zgromadzonych z ostatnimi dokumentami normatywnymi, uchwalonymi przez Radę Miasta Gdyni, dotyczącymi regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni. Oświadczył, że gdyńskie ogrody działkowe działają, w zakresie odbioru śmieci, na tych samych zasadach jak dotyczczas. Posiadają pełną autonomię w doborze firm odbierających odpady.

Przypomniał o konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, bowiem kluczową zmianą, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku, jest ustawowy obowiązek segregowania śmieci. W praktyce oznacza to, że segregowanie jest obowiązkiem, a nie wyborem. Pan Kieszek zobowiązał się do dostarczenia materiałów poglądowych dotyczących zbierania i prowadzenia zbiórki odpadów.

Uczestnicy spotkania zasypali gościa mnóstwem pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

 

 

                                                     Przewodniczący Gdyńskiego Kolegium Prezesów

                                                                    Leonard Niewiński

Galeria