Obrona ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

0901.2012

Statutowe organy Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku, zarządy rodzinnych ogrodów działkowych, działkowicze z naszego okręgu - wnioskują do Pani Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz o wyznaczenie obiektywnych osób do reprezentowania Sejmu RP przed Trybunałem Konstytucyjnym w toku postępowania dotyczącego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Treść listów oraz stanowisk zamieszczone są w dziale Okręgowy Zarząd -> uchwały i stanowiska.