Obradował Okręgowy Zarząd Pomorski PZD

2112.2016

W dniu 21 grudnia 2016 r. odbyło się ostatnie w 2016 r. posiedzenie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Posiedzenie było prowadzone przez Prezesa OZ Pana Czesława Smoczyńskiego.

Na posiedzenie przybył przedstawiciel Krajowej Rady PZD Pan Piotr Gadzikowski.

Prezes dokonał otwarcia zebrania, przywitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości. Do stołu prezydialnego zostali zaproponowani Pan Piotr Gadzikowski - przedstawiciel KR PZD, Pan Mieczysław Kamiński - wiceprezes OZ, Pan Stanisław Kasperek - wiceprezes OZ oraz Pani Elżbieta Senecka - zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Zasadnicza część obrad została poświęcona na przedstawienie i omówienie aktualnej sytuacji Polskiego Związku Działkowców i ogrodów działkowych wobec ataków medialnych. Sprawa została relacjonowana przez Pana Marcina Kloskowskiego oraz Pana Piotra Gadzikowskiego.

Zebrani prowadzili ożywioną dyskusję wobec niedawnych wydarzeń. Kierowano liczne pytania wobec przedstawiciela Krajowej Rady, który udzielał wyczerpujących informacji i odpowiadał na wątpliwości członków OZ.

Ponadto poruszono także sprawy inwestycyjne i terenowo-prawne. W szczególności skupiono się na podsumowaniu kampanii regulacji praw do nieruchomości w trybie art. 75 i 76 ustawy o rod.

Podsumowaniem dyskusji było podjęcie stanowiska Okręgowego Zarządu, które zostało skierowane łącznie do Prezesa TVP i Redaktora Naczelnego "Gazety Wyborczej".

Na zakończenie Pan Czesław Smoczyński oraz Pan Piotr Gadzikowski złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
M.K.