Regulacje w Okręgu Gdańskim – zakończenie kampanii art. 76

2001.2016

W piątek, 15.01.2016 r. zostały wysłane ostatnie wnioski w trybie art. 76 w Okręgu Gdańskim. Zgodnie z przedstawionym planem regulacji, przesłanki wynikające z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych spełniało:

regulacje 1

Zgodnie z powyższymi danymi Okręgowy Zarząd złożył w sumie: - Wnioski do ROD w całości: 71 (co stanowi 103 % powyżej przedstawionego planu) - Wnioski do części ROD: 25 (co stanowi 100 % powyżej przedstawionego planu) - Ogólna powierzchnia, o którą wnioskowano: 580,9101 ha (co stanowi 104 % powyżej przedstawionego planu) - Ogólna liczba działek, co do których wnioskowano: 14 686 (co stanowi 103 % powyżej przedstawionego planu)  

Nadplanowe wnioski wynikają z faktu, że Prezydium Okręgu zdecydowało się złożyć wnioski w dwóch dodatkowych sprawach. Nie były one umieszczone w planie ze względu na to, że sytuacja tych dwóch ogrodów działkowych jest bardzo szczególna, a interpretacja w zakresie złożenia wniosku była bardzo różna w zależności od tego kto taką analizę przeprowadzał.

Na zakończenie kampanii w trybie art. 76 możemy śmiało stwierdzić, że najtrudniejsze, najbardziej czasochłonne i najbardziej kosztowne było składanie wniosków w stosunku do terenów ogrodów leżących na tych samych działkach geodezyjnych lub leżących na tych samych nieruchomościach co np. budynki komunalne (mieszkania, garaże). W takich bowiem przypadkach niezbędne było zlecenie właściwych prac geodezyjnych. Ostatnie mapy stanu użytkowania zlecone w stosunku do ogrodów działkowych zostały nam dostarczone właśnie 15 stycznia. Od razu po ich dekretacji zostały dołączone do wniosków jako załączniki i wysłane do właściwych urzędów.

Na dzień 19.01.2016 r. rozpatrzono pozytywnie 25 wniosków (21 do całości ROD i 4 do części ROD), co stanowi ok. 30 % złożonych wniosków.

Nie spoczywamy jednak na laurach. Już za chwilę rozpoczynamy kolejną kampanię regulacji – w trybie art. 75. Już w toku poprzedniego całego okresu staraliśmy się określać tereny, które ogrody zajmują bez jakichkolwiek podstaw prawnych, zatem wkrótce będziemy składać kolejne, nowe wnioski regulacyjne. Będzie się to odbywać przy ścisłej współpracy z zarządami poszczególnych ogrodów działkowych oraz wyznaczonymi geodetami. Często bowiem ogrody zajmują niewielkie części nieruchomości, których dokładną powierzchnię będzie trzeba starannie wyliczyć.

AL