Powołanie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie starogardzkim - 29.06.2021

2906.2021

W dniu 28.06.2021 r. w świetlicy ROD „Neptun” w Starogardzie Gdańskim odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie starogardzkim, na którym członek Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku kol. Jan Kowalski zapoznał uczestników z uchwałą nr 98/05/2021 Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku   o rozwiązaniu dotychczasowego Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Starogardzie Gdańskim oraz z uchwałą nr 100/05/2021 Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku w sprawie powołania Kolegium Prezesów Zarządów ROD w powiecie starogardzkim. W głosowaniu wzięło udział 12 Prezesów Zarządów ROD, którzy jednogłośnie wybrali kol. Bogdana Grzelę  na przewodniczącego kolegium, kol. Jana Kowalskiego na zastępcę przewodniczącego, a kol. Henryka Krasińskiego na sekretarza kolegium. Wybrani podziękowali za zaufanie.  Następnym punktem posiedzenia  był podział środków pieniężnych  w kwocie 20 tyś zł. Przedmiotową kwotę, na rok 2021, przyznał Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak  na inwestycje w starogardzkich ogrodach.  Prezesi poparli plany inwestycyjne poszczególnych ROD. Zaakceptowali 6 tyś. zł dla ROD „Radość” na remont hydroforni, 7 tyś. zł dla ROD „Relaks” na oświetlenie ogrodu oraz 7 tyś. zł dla ROD „Bratek” na budowę wiaty.  Wybrano 2 komisje konkursowe, które dokonają oceny działek wytypowanych do konkursu pn. „Zielony Starogard”. Każdy starogardzki ogród zgłasza 1 działkę. Od kilku lat organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak oraz Kolegium Prezesów Zarządów ROD.  Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: najładniejszy balkon, najładniejszy przydomowy ogród oraz najładniejsza działka ROD.

Kolegium omówiło również problem zwoływania Walnych Zebrań Sprawozdawczych ROD w powiecie starogardzkim. Przypomniano o obowiązku statutowym przeprowadzania Walnych Zebrań Sprawozdawczych. Zwrócono uwagę, ze podczas przeprowadzania WZ należy przestrzegać reżimu sanitarnego.

Bogdan Grzela  

Przewodniczący

Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu starogardzkiego

 

Galeria