Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie zasad funkcjonowania biur jednostek PZD - 27.10.2020

2710.2020

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD 

w sprawie zasad funkcjonowania biur jednostek PZD

Nasilająca się epidemia i wprowadzane restrykcje skutkują znacznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu wielu dziedzin życia społecznego. Skala zakażeń, a w szczególności liczba osób obejmowanych tzw. kwarantanną, zaczyna również wpływać na funkcjonowanie PZD. W jednostkach PZD pojawiają się pierwsze przypadki zachorowań. Wydaje się być kwestią czasu, gdy poszczególne zespoły pracowników zostaną skierowane na kwarantannę, co – z uwagi na ograniczone zasoby kadrowe - grozi całkowitym paraliżem biur jednostek PZD.

Z tego względu, mając na uwadze potrzebę ograniczenia ryzyka dla zdrowia pracowników i interesantów, a także zwiększenie szans na zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania biur jednostek PZD, Krajowy Zarząd PZD podjął decyzje dotyczące wprowadzenia systemu pracy zdalnej w jednostkach PZD. Jest nieuniknionym, że te nadzwyczajne rozwiązania, zwłaszcza w pierwszym okresie, mogą jednak wpłynąć na tempo załatwiania spraw.

 Dlatego też KZ PZD zwraca się do wszystkich jednostek organizacyjnych PZD, jak również indywidualnych działkowców, o rozwagę w inicjowaniu spraw, którymi obecnie miałyby zajmować się organy i pracownicy PZD. PZD zawsze stara się o zapewnienie możliwie najpełniejszej obsługi ROD i działkowców. Jednak w obecnej sytuacji realnym jest zagrożenie dla możliwości realizacji nawet podstawowych obowiązków. Stąd warto się zastanowić, czy rzeczywiście dany problem wymaga natychmiastowego działania.

KZ PZD pragnie podkreślić, że nadzwyczajne warunki spowodowały, że  zgodnie obowiązującymi przepisami, nawet organy administracji publicznej – dysponujące zdecydowanie większym potencjałem kadrowym i technicznym niż PZD – zostały upoważnione do ograniczenia swej aktywności do zadań niezbędnych dla zapewnienia pomocy obywatelom. Postulat, aby analogiczne mechanizmy, tyle że w ramach samoograniczenia, wprowadzić w jednostkach PZD, wydaje się zatem całkowicie uzasadniony.

                                                                   Krajowy Zarząd

                                                                     Polskiego Związku Działkowców

Warszawa dn. 27 października 2020r.

Galeria