Plan Ogólny w Gdyni i Gdańsku - zbieranie wniosków

0905.2024

Okręg Pomorski PZD w Gdańsku apeluje do działkowców i Zarządów ROD w Gdyni i w Gdańsku o składanie wniosków o uwzględnienie w nowo opracowywanym planie ogólnym Miasta Gdyni istnienie i funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w niezmienionych granicach.

Urząd Miasta Gdyni poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr LXII/1885/24 z dnia 20.03.2024 r. o przystąpieniu do sporządzania Planu Ogólnego Miasta wnioski do planu można zgłaszać do 10.05.2024 r.
Wnioski należy składać  w postaci papierowej na adres Biura Planowania Przestrzennego Gdyni ul. Hugo Kołłątaja, 81-332 Gdynia lub elektronicznie na dres e-mail: sekretariat@bpp.gdynia.pl lub przez platformę ePUAP.

Urząd Miasta Gdańsku poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr LXIXV/1912/24 z dnia 21.03.2024 r. o przystąpieniu do sporządzania Planu Ogólnego Miasta wnioski do planu można zgłaszać do 14.06.2024 r.
Wnioski należy składać  w postaci papierowej na adres Biura Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk lub elektronicznie na dres e-mail: brg@gdansk.gda.pl,  przez platformę ePUAP lub za pomocą formularza na stronie internetowej www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/plan-ogolny

W związku z powyższym oraz w ślad za wnioskiem Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD, zwracamy się do Zarządów ROD, aby położone na terenie miasta Gdyni oraz Gdańska ROD niezwłocznie złożyły wniosek do Urzędu Miasta o zachowaniu dotychczasowej funkcji ogrodów działkowych oraz aby tereny ROD zostały zakwalifikowane w planie ogólnym w strefie zieleni i rekreacji, wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną lub w strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, lub nowotworzony plan w inny sposób zapewniał dalsze funkcjonowanie Ogrodów w niezmienionej formie.

 

Wzory wypełnionych wniosków do Planu Ogólnego można znaleźć tutaj.

 

Andrzej Mania

Starszy Inspektor ds. terenowo prawnych

Biuro Okregu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria