Znaczenie terenów rodzinnych ogrodów działkowych w przestrzeni miejskiej

3103.2019

Zaprezentowany na początku marca przez Panią dr hab. Ewę Trzaskowską z Instytutu Architektury Krajobrazu KUL otwarty wykład o znaczeniu form zieleni w strukturze przestrzennej Lublina, poruszył ważną dla środowiska działkowego kwestię dotyczącą wielokierunkowego oddziaływania zieleni działkowej na środowisko. Podnoszone w referacie twierdzenia wskazują, że każda forma zieleni miejskiej przynosi wymierne korzyści m.in. łagodzenie zmian klimatu, produkcja tlenu, zatrzymywanie pyłów czy ochładzanie. Natomiast szczególna rola ogrodów działkowych wynika z łączenia w sobie wielu funkcji: od rekreacyjnych, produkcyjnych po biologiczne, czyli ochrony gatunków rodzimych i różnorodności biologicznej.

W obecnych realiach istnieją różne metody oceny znaczenia terenów zielonych w miastach. Jednym z nich jest koncepcja usług ekosystemowych, która pozwala coraz precyzyjniej oszacować wartość pożytku, które przynosi jedno drzewo. W tym kontekście znaczenie kompleksu działek z jego bogactwem gatunków roślin i zróżnicowaną fauną jest nieocenione.

Ogrody działkowe to jedne z najcenniejszych terenów zielonych w miastach. Nie da się ich zastąpić parkiem czy osiedlowym skwerem. Jest to enklawa dla organizmów pożytecznych, które nie znajdą odpowiednich warunków siedliskowych w żadnej innej części miasta. Stanowią miejsce gniazdowania wielu gatunków ptaków. Szczególny dobór roślinności uprawianej na działkach ogrodniczych stanowi pożytek dla wielu owadów m.in. pszczołowatych i motyli. Ogrody działkowe zakładane na terenach trudnych w utrzymaniu, usytuowanych często w pobliżu lub wzdłuż cieków wodnych i rzek, mogą stanowić element sieci terenów zielonych, mających fundamentalne znaczenie w przewietrzaniu aglomeracji miejskich. Jest to szczególnie istotne przy podejmowaniu czynności ograniczających kumulację pyłów odpowiedzialnych za powstawanie smogu w miastach.

Warto podkreślić, że ekosystem, który wspólnymi siłami tworzy społeczność działkowców i który jest dziełem pracy ich rąk ma znaczenie dla całego społeczeństwa.

Anna Ewa Michowska

PZD Okręg w Lublinie

 

zdjęcie: pixabay.com

Galeria