Komunikat Krajowej Rady PZD ws. liczenia bezdomnych w ROD

0202.2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku we wszystkich województwach odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Wśród miejsc, które będą sprawdzane znajdują się m.in. altany i ogrody działkowe.

Dlatego zwracamy się do wszystkich zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, by aktywnie włączyły się w tę akcję poprzez udostępnienie ogrodów działkowych dla służb gminnych, które odpowiadać będą za liczenie bezdomnych. Szczegółowe informacje dotyczące godzin i miejsc podlegających kontroli dostępne są w lokalnych oddziałach Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz na komisariatach policji.

Prosimy wszystkie Zarządy ROD o wykazanie głębokiej empatii i aktywne włączenie się w tę ważną społecznie inicjatywę. Obecność bezdomnych w ogrodach działkowych to problem, który powraca każdego roku. Polski Związek Działkowców od lat podejmuje działania, aby ochronić ROD i dobytek działkowców przed „zimowymi lokatorami”. W tym celu prowadzi szereg działań, także we współpracy z samorządami. Jakkolwiek bowiem trudna jest sytuacja tych ludzi nie ma możliwości, aby ROD stały się sposobem na rozwiązanie ich kłopotów mieszkaniowych, bowiem nie są przystosowane do wypełniania funkcji mieszkalnych, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i infrastruktury. Nie sposób wyeliminować zupełnie osiedlania się bezdomnych w okresie zimowym w ROD. Można jednak zdecydowanie reagować, gdy dostrzeże się ich obecność w ogrodzie. Działkowcy oraz zarządy ROD powinny zgłaszać wszelkie przypadki stałego zamieszkiwania w ROD i koczowania bezdomnych odpowiednim służbom – policji, straży miejskiej, Miejskim Ośrodkom Pomocy Społecznej lub Wydziałom Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w swoim mieście. Można nie tylko ochronić majątek działkowców, ale przede wszystkim uratować życie osób bezdomnych.

Szanowni Prezesi ROD, członkowie Zarządów ROD i ogrodowych komisji

To od Waszego zaangażowania oraz pomocy może zależeć czyjeś życie. Tylko w ciągu ostatniego miesiąca w ogrodach działkowych znaleziono 4 zamarznięte osoby. Włączając się w akcję liczenia bezdomnych nie tylko możecie uratować tych, których życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury, ale też zapobiec nieszczęściom. Jeśli wiecie, że w Waszym ogrodzie przebywają osoby bezdomne lub macie takie podejrzenie, poinformujcie o tym odpowiednie służby.

Dzięki informacjom o liczbie bezdomnych w Polsce służby społeczne będą mogły skuteczniej im pomagać. Liczenie pozwoli również zaktualizować mapę bezdomności i pokazać, gdzie takich osób jest najwięcej. Osoby liczące bezdomnych mają za zadanie nie tylko dopisywać do listy kolejne osoby, ale także proponować pomoc, możliwość skorzystania z noclegowni czy innych specjalistycznych placówek.

Akcja liczenia bezdomnych organizowana jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  co dwa lata. Przeprowadzana jest we wszystkich województwach, w tę samą zimową noc. Poprzednie liczenie miało miejsce w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Stwierdzono, że w momencie badania było 36,1 tys. bezdomnych, w tym ok. 25,6 tys. przebywało w placówkach instytucjonalnych, a ok. 10,5 tys. - poza nimi.

 

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców

 2 luty 2017 r. Źródło