Spotkania z Zarządami ROD zakończone

1610.2015

Dziś odbyło się ostatnie z serii spotkań z zarządami ROD, na które zaproszeni byli przedstawiciele gdańskich ogrodów działkowych.

IMG_0802

Podobnie jak i przy poprzednich spotkaniach - obradom przewodniczył prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku pan Czesław Smoczyński. Poza nim prezydium spotkania tworzyli także obaj wiceprezesi panowie Stanisław Kasperek i Mieczysław Kamiński, a także sekretarz pan Józef Pisarski. Poza tym głos w poszczególnych tematach zabrali: pani Elżbieta Senecka - zastępca przewodniczącego Okręgowej Komisji Rozjemczej, pan Franciszek Potulski - przewodniczący okręgowej komisji do spraw współpracy z samorządem terytorialnym, partiami publicznymi i innymi organizacjami, pan Artur Lemański - starszy inspektor do spraw terenowo-prawnych, pani Janina Wrzask - główna księgowa.

IMG_0794

Każde ze spotkań wnosiło coś nowego, gdyż przedstawiciele ogrodów działkowych mieli szanse zadawania pytań w zakresach omawianych przez poszczególne osoby. Inspektorzy do spraw terenowo-prawnych obiecali przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu ze spraw terenowo-prawnych już w przyszłym miesiącu. Ponadto opracowano i rozdano ankietę kontaktu ROD, dzięki której internetowa strona okręgu ma szansę wzbogacić się o dane kontaktowe poszczególnych ogrodów działkowych.