Sukces działkowców w Sejmie!

0804.2019

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

Sukces działkowców w Sejmie!

 

W dniu 4.04.2019r. Sejm podjął uchwałę o przyjęciu poprawek senackich do nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wśród zaakceptowanych zmian znalazła się najważniejsza – z punktu widzenia ogrodów i działkowców – skracająca z 3 lat, do 1 roku, okres odroczenia wejścia w życie przepisu wygaszającego możliwość zgłaszania żądania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Przepis, zgodnie z którym, po 20 latach od wywłaszczenia wygaśnie możliwość żądania zwrotu nieruchomości wykorzystanej na cel sprzeczny z określonym w decyzji wywłaszczeniowej, miał obowiązywać dopiero od 2022r. Na skutek zabiegów PZD nastąpi to już  za 12 miesięcy.

Brak przepisu powodował, że w prawie występowała luka. Umożliwiała ona  zgłaszanie roszczeń do terenów publicznych bez jakiegokolwiek limitu czasowego. Niejednokrotnie wykorzystywano ją do reprywatyzacji  terenów przejętych (zgodnie z prawem) przed 50, a nawet więcej laty. Problem, na który PZD zwracał uwagę od lat, zagrażał nie tylko ogrodom, ale również innym obiektom publicznym, jak szpitale, szkoły, budynki komunalne.

Dzięki zmianom zaakceptowanym przez Sejm, za 1 rok zagrożenie to powinno zniknąć. 

Korekta zaproponowana przez Senat była efektem kampanii społecznej zainicjowanej przez Krajowy Zarząd PZD. Spotkania z parlamentarzystami organizowane w kraju przez przedstawicieli działkowców z okręgów PZD, setki petycji skierowane do rządu, klubów poselskich i parlamentarzystów przez ogrody i indywidulanych działkowców, okazały się skutecznym narzędziem w zabiegach o zabezpieczenie prawne ogrodów.

Najpierw, po spotkaniu delegacji PZD z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji, udało się nakłonić resort do rozważenia korekty nowelizacji uchwalonej przez Sejm (był to projekt rządowy). Następnie, argumenty przedstawicieli działkowców zaprezentowane na posiedzeniu komisji, ostatecznie przekonały do sprawy senatorów.

Głosowanie Sejmu zamyka prace w Parlamencie. Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli to nastąpi, za rok, niebezpieczna dla działkowców luka w prawie zniknie. Stanie się tak, ponieważ działkowcy po raz kolejny udowodnili, że razem potrafią skutecznie upomnieć się o swoje prawa. Cieszy to tym bardziej, że inicjatywa przysłuży się ogółowi społeczeństwa. Widmo nowych roszczeń oddali się ostatecznie nie tylko od ogrodów, ale także innych obiektów wzniesionych na terenach publicznych. 

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zarząd PZD pragnie podziękować wszystkim Posłom i Senatorom, którzy zagłosowali za zmianą postulowaną przez naszą organizację. Szczególne podziękowania kierujemy jednak do wszystkich Działkowców, którzy angażując się w kampanię, przyczynili się do polepszenia sytuacji prawnej swych ogrodów.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

4 kwietnia 2019 r. 

Galeria