Podziękowania Posłanki PO Małgorzaty Pępek dla Prezesa PZD

1410.2015

"Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem

powstaje wielkość człowieka"

Kard. S. Wyszyński

  Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Pępek  

Szanowny Panie,

mija właśnie VII Kadencja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas której miałam zaszczyt sprawować funkcję Posła. Z tej okazji proszę przyjąć serdeczne podziękowania za współpracę oraz gratulacje za sukcesy, które były Pana udziałem. Czas ten pokazał, jak ważne jest wspólne działanie, które owocuje wspaniałymi efektami, przyczyniającymi się dla dobra lokalnej społeczności.

Dobiegająca końca kadencja Sejmu RP staje się również okazją do wyrażenia wdzięczności za podejmowane inicjatywy. Jestem zaszczycona, że naszym relacjom towarzyszyła atmosfera szacunku i zaufania.

Dziękuję za życzliwość i otwartość z Pana strony. Wyrażam nadzieję, że dotychczasowy rozwój regionu, w którym miał Pan swój czynny udział, będzie kontynuowany w najbliższych latach z korzyścią dla nas wszystkich.

Do podziękowań dołączam życzenia wielu sukcesów zawodowych i prywatnych oraz dużo zdrowia i sił dla całej Pana rodziny.

Z poważaniem

Małgorzata Pepek

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

Żywiec, 5 października 2015 r.

Skan podziękowania